Brønnboring/vannboring

Hvis du ikke har tilgang til kommunalt vann er en egen brønn et godt og miljøvennlig alternativ. Vi utfører totalentreprise, noe som innebærer at vi både borer og installerer nødvendig pumpeutstyr. Valg av pumpe avhenger blant annet på hvor dyp brønnen er.

Når du velger oss som leverandør, vil vi alltid foreta en inspeksjon og deretter utarbeide et kostnadsoverslag og pristilbud. Vi inspiserer bakken og foretar en vurdering av hvor brønnen kan plasseres samt hvilken type brønn som er best egnet. Når arbeidet starter tar boringen som regel én dag og installasjonen av varmepumpen tar én til to dager. I noen kommuner kreves tillatelse, og vi anbefaler at du undersøker hvilke regler som gjelder for akkurat din tomt.

Norra Dals Brunnsborrning har egen bil for høyttrykkspyling, og vi borer også for andre rørleggere. Kontakt oss når du har behov for brønnboring.

Fakta om brønnboring:

Når man borer etter vann, borer man ned til 100 meters dybde. Borehull for vannboring er større enn et hull for bergvarme. Hvis man ikke har funnet vann, gjennomføres en høyttrykkspyling som innebærer at man bryter ned berget der det er svakt.