Jordvarme

Av ca. 350 borebedrifter i Sverige er det kun et titalls bedrifter som også installerer varmepumper. Vi borer etter jordvarme og installerer varmepumpe.

Jordvarme fungerer omtrent som bergvarme. Forskjellen er at man ikke borer, men graver ned en lang kollektorslange på én meters dybde under bakken. Væsken varmes opp i kollektorslangen, pumpes opp og fordeler varme i husets varme- og vannsystem. Når væsken frigir varmen, pumpes den ned igjen.

Når du velger oss som leverandør foretar vi alltid en inspeksjon og utarbeider et kostnadsoverslag og pristilbud for graving og installasjon.

Kontakt oss når du trenger hjelp med jordvarme.