Jordvärme

Av cirka 350 borrföretag i Sverige är det endast ett tiotal som också installerar värmepumpar. Vi både borrar efter jordvärme och installerar värmepump.

Jordvärme fungerar ungefär som bergvärme men skillnaden är att man inte borrar utan gräver ner en lång slinga (kollektorslinga) på en meters djup under markytan. Vätska värms upp i slingan och pumpas upp för att distribuera värme i husets värme- och vattensystem. När vätskan lämnat från sig värme, pumpas den ner igen.

När du väljer oss som leverantör gör vi alltid ett hembesök och återkommer med en kostnadskalkyl och offert för grävning och installation.

Kontakta oss när du behöver hjälp med jordvärme.