Brunnsborrning/vattenborrning

Om du inte har kommunalt vatten är en egenborrad brunn ett bra och miljövänligt alternativ. Vi utför totalentreprenaden vilket innebär att vi både borrar och installerar den pumputrustning som behövs. Valet av pump beror bland annat på hur djup brunnen är.

När du väljer oss som leverantör gör vi alltid ett hembesök och återkommer med en kostnadskalkyl och offert. Vi besiktigar marken och gör en bedömning av vart brunnen kan placeras och vilken typ av brunn som är lämplig. När väl arbetet är påbörjat tar borrningen i regel en dag och installationen av vattenpumpen en till två dagar. I vissa kommuner krävs tillstånd och vi råder dig att ta reda på vad som gäller för just din tomt.

Norra Dals Brunnsborrning har egen bil för högtrycksspolning och vi borrar också åt andra rörmokare. Kontakta oss när du är i behov av brunnsborrning.

Fakta kring brunnsborrning:

När man borrar efter vatten borrar man ner till 100 meters djup. Borrhål för vattenborrning är större än ett hål för bergvärme. Om man inte fått fram något vatten genomförs en högtrycksspolning som innebär att man knäcker berget där det är svagt.