Energiboring/bergvarme

Av ca. 350 borebedrifter i Sverige er det kun et titalls bedrifter som utfører totalentreprise når det gjelder boring for bergvarme og installasjon av varmepumper. Vi er stolte av å være én av disse bedriftene!

Når man vurderer å skifte til bergvarme er det enkelte ting man må vurdere. Hvor stort huset er, hvor mange elementer som finnes, vil varmepumpen få plass der man ønsker, og om det er praktisk mulig å bore på tomten er bare noen av vurderingene som må gjøres. Andre vurderinger er hvor mye strøm pumpen bruker per år og hvor mye man sparer på å installere bergvarme. Dessuten må man alltid ha tillatelse fra kommunen før boringen starter.

Når du velger oss som leverandør, vil vi alltid foreta en inspeksjon og deretter utarbeide kostnadsoverslag og pristilbud. Vi jobber etter berggrunnskart og vurderer hvor langt ned det er til berget før vi starter. Når arbeidet starter tar boringen som regel én dag og installasjonen av varmepumpen to dager. Vi kan selvfølgelig også være behjelpelige med å demontere en eventuell oljetank eller gammel panne.

Du er hjertelig velkommen til oss for energiboring på din tomt!

Fakta om bergvarme og energiboring:

I berggrunnen finnes lagret varmeenergi som opprinnelig kommer fra solen. Temperaturen i berget er ca. 6-8 grader året rundt. For å utvinne energi fra bergvarme borer man et hull som kan være opptil 300 meter dypt. Hvor dypt man borer bestemmes av husets energibehov og hvordan bakken ser ut. I hullet senker man deretter ned en slange der væsken sirkulerer. Væsken varmes opp av berggrunnen, og bergvarmen kan på denne måten hentes opp fra borehullet. Varmen utvinnes av en bergvarmepumpe som fordeler varmen i husets varme- og vannsystem. Når væsken frigir varme, pumpes den ned i borehullet for å varmes opp på ny.

Bergvarme er miljøvennlig og bærekraftig. Installasjonskostnadene er relativt høye, men på sikt er dette en bærekraftig investering.