+46 534-302 32

Vatten & Brunnsborrning

Efter en besiktning av marken där Du som kund vill ha en brunn, gör vi en bedömning av var brunnen bör placeras och vilken typ av brunn som är lämplig för de specifika markförhållandena. När borrningen är utförd installerar vi lämplig pumpanläggning, med hänsyn tagen till djup och tillrinning.
Vi har även försäljning av pumpar och tillbehör, samt utför service och reparationer av pumpanläggningar.

brunn brunnsborrning
brunn brunnsborrning